SOOME-UGRI KULTUURIPEALINN 2015

Toetajad

Kes, kes liinalõ
kes liina kukrohe
liinal kukro kõhna
olõi kasvo nätä
kor’akõ kokko kolmõ tingä…
visakõ vällä viie tingä
naakõ kukrot tävvendämä
Tsirgu lindu kergendämä
pääliina tävvendämä
hüvvi plaanõ kasvatama
hüä om nätä kasumist
Tsirgul korgõt lindamist

Mina olen soome-ugri kultuuripealinna sõber ja annan oma panuse, et kultuuripealinna sündmused saaksid toimuda:

SA Setu Kultuuri Fond a/a EE722200221041933698

Soome-ugri kultuuripealinn 2015 korraldustoimkond