SOOME-UGRI KULTUURIPEALINN 2015

Külade esindajad on oodatud jaanuaris Obinitsas toimuvale külade foorumile

SoomeUgriKultuuripealinnSetomaaObinitsa2015

SA Setu Kultuuri Fond kutsub 8.-9. jaanuaril 2016 Obinitsas kokku Soome-ugri külade foorumi, kuhu palutakse osalema külade esindused nii Eestist kui ka mujalt soome-ugri rahvaste juurest.

Foorumi „Külad kui soome-ugri rahvaste elujõu läte“ eesmärk on arutada külakogukondade olukorda ja koostöövõimalusi ning aidata leida Vene Föderatsiooni aladel olevatele soome-ugri küladele sõpruskülad Eesti pärimuspiirkondadest.

Kultuuripealinna aasta jooksul kerkis üles mitu põnevat teemat: Kuidas kohalikud ettevõtted toetavad oma tegevusega kodukandi pärimuskultuuri? Kuidas toimub pärimuskultuuri edasiandmine koolides? Kuidas väärindada mett, arendada ja kasutada rahvuslikku käsitööd? Kuidas külakogukonnad ennast pärimuskultuuriliste tegevuste kaudu elus saavad hoida?

Kultuuripealinnas Obinitsas külas olnud folkloorikollektiivid tõid esile, et festivalide ajakavad on tihedad ja laulu-tantsu peale orienteeritud ning pole aega omavaheliseks suhtluseks ja kogemuste vahetamiseks.

Obinitsa kultuuripealinna korraldajad usuvad, et Soome-ugri külade foorum võiks olla kultuuripealinnade liikumise tulemus, mis jääks ka edaspidist soome-ugri suunalist koostööd elus hoidma. Obnitsa on valmis külade koostöö koordineerimise võtma enda peale.

Soome-ugri külade foorumi esimesel päeval (8. jaanuaril 2016) peetakse ettekandeid, toimuvad arutelud ning kultuuriõhtu. Teisel päeval (9. jaanuaril 2016) on kavas ekskursiooni küladesse ja kokkuvõtete tegemine.

SA Setu Kultuuri Fond palub hiljemalt 21. detsembril 2015 endast teada anda küladel, kes soovivad saata oma esindajad foorumile.

Lisainformatsioon: +37256203374 Rieka Hõrn

KAVA

Soome-ugri külade foorum „Külad kui soome-ugri rahvaste elujõu läte“

8.-9.01.2016 Obinitsa külakeskuses

 

 1. jaanuar 2016

Päeva juhid Margus Timmo ja Aarne Leima

Kell 09.30 – 09.40

 • Foorumi avamine. Aarne Leima
 • Jane Vabarna, Setomaa ülembsootska
 • Marina Kaljurand, EV välisminister

Ettekanded. Head näited külakogukonna toimimisest.

09.40 – 10.30 Maailmakülä

 • Soome-ugri kultuuripealinn 2015. Rieka Hõrn
 • Ungari Püha Jüri küla.
 • Permi Komi Rahvusvaheline etnofuturismifestival KAMWA Hohlovka külas. Natalya Shostina

10.35 – 11.45 Elojovvulinõ külä

 • Elujõuline küla – unistusest tegelikkuseks. Nedsäjä küla näide. Toomas Valk
 • Ludarvai küla ja muuseumi koostöö. Irina Shyhaleva
 • Pärimuskultuuri edendamine külas folkloorirühma Olõk-Sem toel. Vassili Petrov
 • Kaasaegne Karjala küla Tveri oblastis. Marina Evgrafova

 

11.45 – 12.50 Küläh küläh

 • Setomaa Turism, külävüü marsruut Ülle Pärnoja
 • Külalistemaja Živitsa Kezis, maaturismist Udmurtias. Jevgenia Lekomceva
 • Projekt etno-turismi marsruut mööda karjala külasid. Karjala allikad. Oleg Evgrafov
 • Soome-ugri ühise turismivõrgustiku loomine Aivar Ruukel

Kell 13.00-13.45 Lõuna

13.45 – 14.50 Ütehkuuh om joudsap

 • Üle-Setomaaliste organisatsioonide tutvustus – Margus Timmo
 • Rikka Ivani pillilaagritest, Ain Raal ja noored
 • Peterburi ümbruse soomeugri seltside ja külade– isuri, ingeri, vadja, vepsa, Tveri karjala koostööst. Dmitri Harakka
 • Seto Käsitüü Kogo: Ütehkuuh om joudsap.

14.50 – 15.40 Pärimuskultuur – linn -küla-linn

 • Moskva udmurtide ühendusest, Udmurtia esindusest Moskvas. Marina Borodina ja Julia Karavaeva
 • Seto kultuur linnas. Elvi Nassar, Annela Laaneots
 • Pärimuskultuuri ellujäämisest linnakeskkonnas, ersa linna ja küla side. Gennadi Dulkin

15.40 – 15.50 Sissejuhatus kohvikusse. Margus Timmo

15.50 – 18.00 Foorumi mõttetalgublokk: Külade võrgustiku eesmärgid ja tegevussuunad

20.00 Õdagusüük

Kultuuriõhtu

 

 1. jaanuar 2016

Päeva juhid Aarne Leima, Ülle Pärnoja

9.00 – 15.45 Ringsõit külades

15.45 – 16 Kohvipaus Obinitsa külakeskuses

16.00 – 18.00 Loengud

 • Permi-komi rahvarõivas. Vera Mehonoshyna
 • Permi-komi vestlussõnastik emale ja lapsele https://yadi.sk/d/RvkyZqcfmM8MS. Vera Mehonoshyna
 • Zažinki pidu Arhangelskoje külas, muuseum. Albina Bajandina
 • Liikumine Komi rahvas. Vitaly Tebenkov
 • Liivi päevad Riias.
 • Invažo Karamas Pelga küla. Elava traditsiooni – kombestik ja suguvõsa laulud – säilitamine. Külaelust XX-XXI sajandil. Nadežda Pahomova

20.00 Õhtutee. Kokkuvõtete tegemine.