SOOME-UGRI KULTUURIPEALINN 2015

Kuude arhiiv: September 2015

Ersa „Morama“ ja seto „Mokornulga“ koor esinevad oktoobris Eestis ühisel kontserttuuril

MoromaJaMokornulga

Oktoobris toimuvaks hõimunädalaks saabub Eestisse ersa koor Morama, mis läheb koos soome-ugri kultuuripealinna Obinitsa esinduskoori, Mokornulga leelokooriga kontsertuurile. Lisaks annab Moroma koor paju kontserte erinevates koolides ja astub üles ka hõimupäevade peakontserditel Tartus ja Tallinnas.

Setod ja ersalased on ikka ära tundmud üksteise laulu ja endale märkamatult teiste lauluga ühinenud.

„Kui Morama koor tutvustas tänavu suvel soome-ugri kultuuripealinnas Obinitsas Seto Seltsimaja muru peal kohaliku Mokornulga koori lauljatele erza laulu, tekkis suur äratundmine ja huvi ja otsustati koos musitseerimist ning üksteise iidsete kommete tundmaõppimist jätkata,“ jagas ühise kontserttuuri korraldamise tagamaid Mokornulga leelokoori liige ja soome-ugri kultuuripealinna Setomaa, Obinitsa programmijuht Rieka Hõrn.

Mokornulga leelokoor ja Morama koor annavad ühised kontserdid:

11.oktoobril kell 18.00 Obinitsa Seto Seltsimajas

  1. oktoobril kell 9.00 Meremäe koolis ja kell 17.00 Tartu Kirjanduse Majas
  2. oktoobril kell 12.00 Ramsi vaba-aja keskuses ja kell 18.00 Otepääl kohvik-restoranis L.U.M.I.

Morama koor esineb lisaks veel paljudes koolides üle Eesti, näiteks Tartu Tamme gümnaasiumis, Antsla gümnaasiumis, Võru Kreutzwaldi koolis, Nõo Reaalgümnaasiumis, Saverna põhikoolis.

Samuti esineb Morama koor 15. oktoobril hõimupäevade peakontserdil Tartus ja 17. oktoobril hõimupäevade peakontserdil Tallinnas.

Morama on Saranskis tegutsev pärimuslaule esitav koor, mis tekkis peale Torama koori legendaarse juhi Jovlan Olo –Vladimir Romashkini varast surma ning seal laulavad tema koori kunagised lauluvelled.

Mokornulga koor asutati 2008. Aastal. Koor on välja andnud 2 CD-d ning tõusnud tähelepanu orbiiti kui soome-ugri kultuuripealinna Obinitsa esinduskoor. Tegutsetakse põhiliselt Obinitsas, kuid käiakse ka mujal seto laulu tutvustastamas.

Morama koori ja Mokornulga koori ühiskontsertide turnee Eestis leiab aset soome-ugri kultuuripealinn 2015 Setomaa, Obinitsa programmi raames. Soome- ugri kultuuripealnna kohta leiab rohkem infot www.obinitsa.net.

 

ÜRO põlisrahvaste õiguste eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz: soome-ugri kultuuripealinnade programmi kogemusest võiksid õppida ka teised maailma põlisrahvad

2014. aasta soome-ugri kultuuripealinna Bõgõ (Udmurtia) esindaja Julia Šahtina, tänavuse kultuuripealinna Obinitsa kommunikatsioonijuht, Setomaa sootska  Annela Laaneots,  ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi (UNPFII) aseesimees Oliver Loode ja  EMRIP esimees Aleksei Tsõkarev koos Eesti esinduse liikmetega peale Soome-ugri kultuuripealinnade esitlust ÜROs.
  1. septembril toimunud ÜRO Inimõiguste Nõukogu 30. istungjärgul Genfis tunnustas ÜRO põlisrahvaste õiguste eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz oma sõnavõtus soome-ugri kultuuripealinnade programmi kui eeskuju kodanikualgatusest, mis põhineb rahvaste keelesuguluse väärtustamisel ning toetab arengut kohalikul tasandil. Eriraportööri hinnangul võiks soome-ugri kultuuripealinnade programmi kogemusest õppida ka teised maailma põlisrahvad.

Kultuuripealinnade programm leidis tunnustust ka mitmete riikide ja põlisrahvaste esindajate poolt.

ÜRO põlisrahvaste õiguste ekspertmehhanismi EMRIP esimees Aleksei Tsõkarev viitas soome-ugri kultuuripealinnade programmi ajakohasusele tulenevalt äsja valminud põlisrahvaste kultuuripärandi säilitamise uuringust ning seega teema prioriteetsusest ÜRO põlisrahvastega seotud stuktuurides.

Esitlustele järgnenud arutelus osalesid nii riikide (sh Soome, Ungari) kui Põhja-Ameerika ja Ecuadori põlisrahvaste esindajad.

Soome-ugri kultuuripealinnade läbiviimise praktilist kogemust tutvustasid 21. septembril ÜRO Inimõiguste Nõukogu 30. istungjärgul kõrvalürituse “Põlisrahvaste kultuuriliste õiguste edendamine: soome-ugri kultuuripealinnad kui näide” raames 2014. aasta soome-ugri kultuuripealinna Bõgõ (Udmurtia) esindaja Julia Šahtina ning tänavuse kultuuripealinna Obinitsa kommunikatsioonijuht, Setomaa sootska Annela Laaneots. Kõrvalüritust modereeris ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi (UNPFII) aseesimees Oliver Loode.

Soome-ugri kultuuripealinnade tutvustuse korraldas Eesti esindus ÜRO juures Genfis Inimiõiguste Nõukogu 30. Istungjärgu raames. Kõrvalürituse eesmärgiks oli esitleda soome-ugri kultuuripealinnade programmi hea näitena põlisrahvaste ja rahvusvähemuste kultuuriliste õiguste edendamisest ning elluviimisest.

Soome-ugri kultuuripealinnade programm on soome-ugri noorteliidu MAFUN kodanikualgatus, mille eesmärgiks on hoogustada kohalikku arengut soome-ugri piirkondades, tugevdada ühist soome-ugri identiteeti ning tõsta teadlikkust soome-ugri rahvastest, keeltest ja kultuuridest.

Käesoleval aastal on 24 miljoni soome-ugri kultuuripealinnaks Setomaa, Obinitsa. Järgmist, 2016. a kultuuripealinna tiitlit jagavad Iszkaszentgyörgy küla ja Veszpremi linn Ungarist.

 

Setomaa ja Udmurdi esindajad räägivad esmaspäeval ÜROs põlisrahvaste kultuurilistest õigustest

SoomeUgriKultuuripealinnSetomaaObinitsa2015

Esmaspäeval, 21. septembril jagavad nii Setomaa kui Udmurdi soome-ugri kultuuripealinnade esindajad Genfis ÜRO inimõiguste nõukogu istungjärgu raames kogemusi, kuidas soome-ugri kultuuripealinnade liikumine edendab põlisrahvaste kultuuri.

Eesti Alaline Esindus Genfis koostöös ÜRO põlisrahvaste foorumi ning põlisrahvaste õiguste ekspertmehhanismi esindajatega korraldab ÜRO inimõiguste nõukogu 30. istungjärgu raames kõrvalürituse teemal: „Põlisrahvaste kultuuriliste õiguste edendamine – soome-ugri kultuuripealinnade kogemus.“

Üritusel esinevad ettekannetega ÜRO põlisrahvaste õigustega tegelev eriraportöör Victoria Tauli-Corpuz; Alexey Tsykarev, põlisrahvaste õiguste ekspertmehhanismi juhataja; Julia Shakhtina, soome-ugri kultuuripealinn 2014 esindaja ja Annela Laaneots, soome-ugri kultuuripealinn 2015 – Obinitsa, Setomaa esindaja. Üritust modereerib ÜRO Põlisrahvaste püsifoorumi liige Oliver Loode.