SOOMÕ-UGRI KULTUURIPÄÄLIIN 2015

Edeleht

Soomõ-ugri kultuuripääliin 2015 on Obinitsah Setomaal. 11. augustil valiti Helsingih soomõ-ugri noorteühendüse MAFUN kongressil soomõ-ugri kultuuripääliinnas 2015 Obinitsa Setomaal.

Kuuh Obinitsaga kandidiirseq 25 miljoni soomõ-ugrilasõ pääliinas kaq 64 000 elänikuga Ungarih asuv Veszprém`i liin ja Vinnemaal Karjalah olõv 500 elänikuga Vuokkiniemi külä. Soome-ugri kultuuripääliina valiti tõist kõrda. 2013. aastal oll pääliinas Udmurdimaal olõv Starõje Bõgi külä. Soome-ugri kultuuripääliina projekt om kavandõt rahvuspiirkondõ arõngu hoogustamisõs ni neist hüä pildi luumisõs.

18.oktoobril, hõimunädälal, andvaq udmurdiq setode esindäjäile Udmurtiah üle Tsirgu, soomõ-ugri kultuuripääliina sümboli. 20. oktoobril jõud Tsirk Setomaalõ, Petserihe ja 24.oktoobril toimus Obinitsah Tsirgu pidulik vastavõtminõ. Kultuuripääliina aasta algas jaanuarih 2015. Kultuuripääliina-aasta avaminõ toimus Talsipühi aigu 7.jaanuaril 2015.

Tere tulõmast kaema ja osa võtma! Veebih saat tiidmisi aadressilt  www.obinitsa.net, Facebookih www.facebook.com/obinitsa.