SOOME-UGRI KULTUURIPEALINN 2015

Avaleht

2014.aasta 11. augustil valis rahvusvaheline zhürii 2015.aasta soome-ugri kultuuripealinnaks Obinitsa Setomaal. Koos Obinitsaga kandideerisid 25 miljoni soome-ugrilase pealinnaks ka 64 000 elanikuga Ungaris asuv Veszprém`i linn ja Venemaa Karjalas paiknev 500 elanikuga Vuokkiniemi küla. Soome-ugri kultuuripealinna valiti teist korda. 2013. aastal oli selleks Udmurdimaal asuv Starõje Bõgi küla. Soome-ugri kultuuripealinna projekt on kavandatud rahvuspiirkondade arengu hoogustamiseks ja neist positiivse kuvandi loomiseks.

18.oktoobril, hõimunädalal, andsid udmurdid setode esindajatele Udmurtias üle Tsirgu, soome-ugri kultuuripealinna sümboli. 20. oktoobril jõudis Tsirk Setomaale, Petserisse ja 24.oktoobril toimus Obinitsas Tsirgu pidulik vastuvõtmine. Kultuuripealinna aasta algab jaanuaris 2015. Kultuuripealinna-aasta avamine toimus Talsipühade ajal 7.jaanuaril 2015. Tere tulemast kaema ja osalema! Veebis saab infot aadressil www.obinitsa.net, Facebookis www.facebook.com/obinitsa.

Kultuuripealinna tippsündmuseks on Seto Kuningriigipäev Obinitsas. Kuningriigipäeva informatsioon on leitav: setokuningriik.ee

Seoses Obinitsa nimetamisega 2015. aasta soome-ugri kultuuripealinnaks, nimetas Seto Kongress 2015. aasta soome-ugri aastaks Setomaal.

Kultuuripealinna sündmustel ja väljaantavatel materjalidel on soovitav kasutada kultuuripealinna logo. Logo kasutamise juhend on leitav siin.

Kõik uudised on leitavad uudiste arhiivis

Kõik kultuuripealinna sündmuste info on leitav sündmuste arhiivis

Vaata ka Aado Lintropi pildikogu Obinitsast ja Setomaast: